Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych w Elblągu uzyskał prestiżowy  Certyfikat „Szkoła Wierna Dziedzictwu”.

Na wniosek Kapituły Konkursu Certyfikat „Szkoła Wierna Dziedzictwu", Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty przyznał Certyfikat 75  szkołom i placówkom oświatowym. Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Elblągu  znalazł się  w grupie wyróżnionych w tegorocznej edycji konkursu.

Podejmowane przez społeczność naszej szkoły działania służyły kształtowaniu tożsamości narodowej i upowszechnianiu wiedzy na temat polskiej historii, a także rozwijaniu kreatywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i społecznych w aspekcie lokalnym i państwowym. 

Gratulacje!

https://www.ko.olsztyn.pl/2018/11/22/lista-szkol-placowek-nagrodzonych-certyfikatem-warminsko-mazurskiego-kuratora-oswiaty-szkola-wierna-dziedzictwu/

http://www.ko.olsztyn.pl/2018/11/30/wreczenie-certyfikatu-szkola-wierna-dziedzictwu-2/#prettyPhoto

   
  • 16 Batalion dowodzenia
  • 21 WOG
  • ASW
  • CSŁiI
  • CKZIU
  • PWSZ
  • EUHE Elbląg
  • straż
  • ZOSP
  • pjatk
   
Facebook