Wewnętrzny harmonogram części pisemnej egzaminu w sesji styczeń – luty 2019 r.

 

 L.p.

Oznaczenie kwalifikacji

Forma (model) egzaminu

Data egzaminu

Godzina rozpoczęcia egzaminu

Numer sali/miejsca egzaminu

Liczba zdających

1.

A.22

d

10.01.2019 r.

12.00

105

15

2.

A.26

d

10.01.2019 r.

14.00

105

22

3.

A.27

d

10.01.2019 r.

12.00

32

28

4.

A.30

d

10.01.2019 r.

10.00

32

1

5.

A.31

d

10.01.2019 r.

12.00

32

1

6.

A.32

d

10.01.2019 r.

14.00

113

13

7.

A.32

d

10.01.2019 r.

14.00

114

14

8.

E.05

d

10.01.2019 r.

14.00

32

6

9.

E.07

d

10.01.2019 r.

10.00

32

1

10.

E.12

d

10.01.2019 r.

10.00

32

12

11.

E.13

d

10.01.2019 r.

12.00

32

4

12.

E.14

d

10.01.2019 r.

14.00

32

31

13.

E.24

d

10.01.2019 r.

14.00

32

1

 

Wewnętrzny harmonogram części praktycznej egzaminu w sesji styczeń – luty 2019 r.

 

 L.p.

Oznaczenie kwalifikacji

Forma
(model) egzaminu

Data egzaminu

Godzina rozpoczęcia egzaminu

Numer sali/miejsca egzaminu

Liczba zdających

1.

A.22

dk

14.01.2019 r.

9.00

109

8

2.

A.22

dk

14.01.2019 r.

15.00

109

7

3.

A.26

dk

18.01.2019 r.

8.00

214

13

4.

A.26

dk

18.01.2019 r.

12.00

214

13

5.

A.27

dk

14.01.2019 r.

15.00

214

10

6.

A.27

dk

15.01.2019 r.

9.00

214

10

7.

A.27

dk

15.01.2019 r.

15.00

214

10

8.

A.30

d

09.01.2019 r.

16.00

32

11

9.

A.31

d

09.01.2019 r.

9.00

32

12

10.

A.32

d

09.01.2019 r.

13.00

32

30

11.

E.05

w

termin zostanie uzgodniony z CKZiU

godzina zostanie uzgodniona z CKZiU

CKZiU

1

12.

E.12

wk

11.02.2019 r.

8.00

107

6

13.

E.12

wk

11.02.2019 r.

12.00

107

6

14.

E.12

wk

11.02.2019 r.

16.00

107

6

15.

E.12

wk

12.02.2019 r.

8.00

107

6

16.

E.12

wk

12.02.2019 r.

12.00

107

6

17.

E.13

wk

13.02.2019 r.

8.00

110

4

18.

E.13

wk

13.02.2019 r.

12.00

110

4

19.

E.14

dk

13.01.2019 r.

8.00

214

10

20.

E.14

dk

13.01.2019 r.

12.00

214

11

21.

E.14

dk

13.01.2019 r.

16.00

214

10

22.

E.20

d

09.01.2019 r.

13.00

32

1

23.

E.24

d

09.01.2019 r.

9.00

32

3

 

Uwaga: Wykazy zdających w sesji styczeń - luty 2019 r. znajdą się wkrótce w gablocie na parterze szkoły.

   
  • 16 Batalion dowodzenia
  • 21 WOG
  • ASW
  • CSŁiI
  • CKZIU
  • PWSZ
  • EUHE Elbląg
  • straż
  • ZOSP
  • pjatk
   
Facebook