1. Ogłoszenie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji czerwiec – lipiec nastąpi w dniu 31 sierpnia 2018 r.
 2. Deklaracje na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń – luty 2019 r. należy złożyć do dnia 9 września 2018 r.
 3. Druk deklaracji dostępny jest w sekretariacie, a także znajduje się na stronie www.zsti.elblag.pl w zakładce Dla uczniówEgzaminy zawodowe (tutaj można też znaleźć wzór wypełnienia deklaracji, oznaczenia zawodów i kwalifikacji oraz ich pełne nazwy).
 4. Na tablicy ogłoszeń na parterze szkoły znajduje się wzór wypełnienia deklaracji i inne informacje dla ucznia.
 5. Planowe kwalifikacje w sesji styczeń – luty 2019 r. to:
 • - E.14 – Tworzenie aplikacji internetowych oraz baz danych oraz administrowanie bazami,
  dla kl. IV a, IV b i IV c technik informatyk
 • - A.32 – Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych, dla kl. IV f  technik logistyk
 • - A.22 – Prowadzenie działalności handlowej, dla kl. IV d technik handlowiec
 • - A.26 – Sprzedaż produktów i usług reklamowych, dla kl. III e technik organizacji reklamy
 • - A.27 – Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej, dla kl. IV e technik organizacji reklamy.
 1. Termin, o którym mowa w pkt. 2 dotyczy również uczniów/absolwentów zamierzających przystąpić po raz kolejny do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w tej sesji (z każdej, nawet nie wymienionej powyżej kwalifikacji).

 

   
 • 16 Batalion dowodzenia
 • 21 WOG
 • ASW
 • CSŁiI
 • CKZIU
 • PWSZ
 • EUHE Elbląg
 • straż
 • ZOSP
 • pjatk
   
Facebook