1. Ogłoszenie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń – luty 2019 nastąpi w dniu 22 marca 2019 r.
 2. Deklaracje na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec – lipiec 2019 r. należy złożyć do dnia 18 lutego 2019 r.
 3. Druk deklaracji dostępny jest w sekretariacie, a także znajduje się na stronie www.zsti.elblag.pl w zakładce Dla uczniówEgzaminy zawodowe (tutaj można też znaleźć wzór wypełnienia deklaracji, oznaczenia zawodów i kwalifikacji oraz ich pełne nazwy).
 4. Na tablicy ogłoszeń na parterze szkoły znajduje się wzór wypełnienia deklaracji
  i inne informacje dla ucznia.
 5. Planowe kwalifikacje w sesji czerwiec – lipiec 2019 r. to:
 • E.13 – Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami, dla kl. III a, III b technik informatyk
 • A.31 – Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych, dla kl. III c technik logistyk
 • E.06 – Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych, dla kl. III d technik elektronik, III f elektronik
 • A.18 – Prowadzenie sprzedaży, dla kl. III f sprzedawca.
 1. Termin, o którym mowa w pkt. 2 dotyczy również uczniów/absolwentów zamierzających przystąpić po raz kolejny do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w tej sesji (z każdej, nawet nie wymienionej powyżej kwalifikacji).
 2. Uwaga: do 29 marca 2019 r., (a więc w ciągu 7 dni po otrzymaniu informacji o wynikach) mogą złożyć deklarację ponownego przystąpienia do egzaminu tylko ci uczniowie, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji styczeń – luty 2019 r.
   
 • 16 Batalion dowodzenia
 • 21 WOG
 • ASW
 • CSŁiI
 • CKZIU
 • PWSZ
 • EUHE Elbląg
 • straż
 • ZOSP
 • pjatk
   
Facebook