Próbne egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie odbędą się w dniu 4 grudnia 2018 r. zgodnie z harmonogramem:

1) w zakresie kwalifikacji A.22 Prowadzenie działalności handlowej dla uczniów klasy IV d technik handlowiec:

- część pisemna o godz. 8.00 w sali 105,

- część praktyczna o godz. 9.45 w sali 214.

2. w zakresie kwalifikacji E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami dla klas IV a, IV b i IV c technik informatyk:

- część pisemna o godz. 8.50 w auli,

- część praktyczna o godz. 10.00 w salach 2, 6, 109.

Uwaga! Do części pisemnej przystępują WSZYSCY uczniowie. Do części praktycznej przystępują osoby zapisane na egzamin i ewentualni chętni.

   
  • 16 Batalion dowodzenia
  • 21 WOG
  • ASW
  • CSŁiI
  • CKZIU
  • PWSZ
  • EUHE Elbląg
  • straż
  • ZOSP
  • pjatk
   
Facebook